polyStylism is:

beseffen dat alles met elkaar verbonden is

Kunnen wij iets een naam geven door gebruik te maken van een bestaand woord en vervolgens van te zeggen dat het iets betekent dat al vele malen eerder is gezegd, maar dat het nu op een nieuwe manier moet worden bekeken?
Iets een naam geven is waarschijnlijk het gemakkelijke deel. Maar het iets nieuws laten betekenen, ook al is het al vele malen eerder gezegd, zal enige uitleg vergen.

Wat maakt de uitspraak dat alles met elkaar is verbonden deze keer anders dan de vele keren dat dit in het verleden al is gezegd?
Misschien betekent het deze keer echt iets. Nee, dat kan het niet zijn, want het betekent elke andere keer dat het gezegd wordt en gezegd zal worden ook iets.
Misschien heeft deze keer een gek het gezegd. Nou..., hou die gedachte vast, want als het volgende deel te verwarrend is, te absurd klinkt of je het gevoel geeft dat je je verstand aan het verliezen bent, kan die gedachte je helpen om je verstand terug te vinden.

Enkele verbindingsvoorbeelden
Voor sommigen klinkt het misschien een beetje vreemd om het zo te zeggen, maar de mensheid is één grote familie, dus daar is een verbinding, maar dit is niet waar het ophoudt.
Dieren zijn onze neven. Nee, niet zeggende dat we apen zijn, maar dat we een gemeenschappelijke voorouder hebben. En hoewel de meeste mensen zich beter gedragen dan de meeste dieren, gedragen de meeste dieren zich beter dan sommige mensen.

Planten en andere levensvormen die we geen dieren noemen, zijn onze verre neven. Nogmaals, niet zeggende dat je met een boom moet trouwen, tenzij je dat echt heel graag wilt. Hoewel deze variatie in menselijk gedrag zeer zeldzaam is omdat er geen manier ervoor is om zich consequent voort te planten, duikt het zo nu en dan toch op. Maar dat is niet het punt.
Al het huidige leven heeft een gemeenschappelijke oer-voorouder, dus is er daar een verbinding.

Er kunnen echter levensvormen zijn die al bestonden voordat de huidige levensvormen ontstonden. Bovendien zou het huidige leven misschien niet eens zijn ontstaan zonder het bestaan van die eerdere levensvormen. Die voormalige levensvormen kunnen voor ons onherkenbaar zijn geworden als zijnde levensvormen, want hoewel ze nu nog steeds deel kunnen uitmaken van het hedendaagse bestaan, kunnen ze extreem symbiotische of parasitaire relaties hebben gevormd met latere levensvormen (dit is inclusief de mens, bijvoorbeeld met onze kostbare mitochondriën).

En, nog waarschijnlijker, sommige van de oudste levensvormen kunnen juist de noodzakelijke schakels zijn geweest die de latere levensvormen in staat stelden te kunnen bestaan. Hun nieuwe levenswijze kan tot gevolg hebben gehad dat zij veel van de complexiteit hebben verloren die zij voorheen hadden toen zij nog op zichzelf moesten bestaan en op grond waarvan wij hen als levensvormen zouden hebben herkend. En nogmaals, niet het punt.
Hoe dan ook, daar is een gewilde en ongewilde verbinding.
De verbindingen houden daar ook niet op, maar voor nu zal dit moeten voldoen.

polyStylism is ook:

een portaal naar drie sites

Devoid is het deel waar de meer tastbare aard van de natuur wordt besproken. Aan het ene eind is er kosmologie en aan het andere eind is er deeltjesfysica. Maar Devoid verkent deze buitenste randen van het bestaan op een wat onconventionele manier.
Daar gaan we hier nu nog niet uitgebreid over beginnen. Het deel dat even kort genoemd zal worden heeft te maken met de aard van energie zelf. Wetenschappers denken namelijk dat in een vacuum, energie voortdurend zeer tijdelijk wordt geleend en snel weer wordt teruggegeven. Dat deel is waar en kan experimenteel bewezen worden, en dat is ook al gedaan. Het verschil, gezien vanuit Devoid, is dat in feite alle materie voortdurend wordt geregenereerd vanuit diezelfde plaats waar de nulpuntenergie vandaan wordt geleend. Dus het universum zelf bestaat in principe ook uit geleende energie.

Elute is het deel waar de minder tastbare aard van de natuur wordt besproken. Terwijl Devoid over bouwstenen ging, gaat Elute over wat daaruit voortkomt.
Hier zal het allemaal nog minder wetenschappelijk klinken dan in Devoid, dus hoewel er delen in zitten die beïnvloed zijn door de fysica, zijn er ook delen die in de richting gaan van metafysica en andere dingen die momenteel moeilijk op een wetenschappelijke manier bewezen kunnen worden. Er zal ook wat filosofie en wat spiritualiteit in verweven worden.
Het is ook zo'n beetje het deel waar sommige mensen zeggen: "Jullie zijn gek", terwijl anderen zeggen: "We zien dode mensen".
(Even ter verduidelijking, ik zie zelf ook geen spoken, maar ben ruimdenkend genoeg om op zijn minst met mensen te praten die beweren dat ze spoken zien.)

GronTapu is het deel waar alles uiteindelijk toe leidt.
Een wereld waar de meest creatieve wezens de meest creatieve manieren vinden om te blijven bestaan, terwijl ze hun bewustzijn verhogen tot een niveau waarop ze zich verantwoordelijk voelen voor het vinden van creatieve manieren waarop niet alleen hun eigen soort kan blijven bestaan, maar ook alle andere soorten.
Grontapu betekent wereld. Het is het thuis van het leven en moet verzorgd worden. Niet dat de aarde er iets om geeft als je haar ruïneert, want de aarde zelf is niet afhankelijk van leven om te kunnen blijven bestaan. Maar we hebben de aarde wel nodig zodat de huidige levensvormen (waaronder wij mensen) kunnen blijven bestaan. Dus laten we samen voor de aarde zorgen.

#polyStylism kanttekening 
Realiseer je dit: Wanneer we zeggen dat de wereld ons thuis is op de manier waarop het gezond verstand ons ertoe zou brengen het te zien, betekent dit dat niemand ooit buitenshuis de dingen zou doen die men niet zou doen in het huis waarin men woont. Herinner je dit telkens wanneer je iemand iets buiten ziet weggooien op een plaats waar het niet voor bedoeld is. En als je toevallig iemand bent die zelf daadwerkelijk spullen op die manier weggooit, hou er dan alsjeblieft mee op. 

De portalen in short shorts

Hier is een samenvatting van waar de belangrijkste delen van #polyStylism over gaan:

Devoid
Eenvoudig ontstaan, emergentie, recombinatie van eenvoudig bestaan en emergentie tot complex bestaan en complexe emergentie die weer recombineert tot een nog complexer bestaan met weer complexere emergentie. Enzovoort…
(Sommige hoofdstukken hiervan staan al online. Andere zullen volgen wanneer ze klaar of bijna klaar zijn.)

Elute
Al de bovengenoemde vormen van bestaan en emergentie vinden grotendeels gelijktijdig plaats, beïnvloeden elkaar en herbeïnvloeden elkaar voortdurend. Dit resulteert in sterk bestaan en sterke emergentie.
(Er is daar nog niet veel te zien, hoewel sommige delen momenteel worden geschreven. Het zal daar geplaatst worden wanneer het gereed is.)

GronTapu
Waar we zijn in het hier en nu, en creativiteit is daar een belangrijk onderdeel van. Creativiteit is de sleutel tot de wonderen van het leven. En bewustzijn is de sleutel tot creativiteit.
(Momenteel heeft dat deel alleen wat muziek en wat kunst, maar dat wordt hopelijk in de toekomst uitgebreid.)

Als je het niet weet,

nu weet je het

Nu je meer weet van wat #polyStylism inhoudt, ga dan de onderdelen ervan verkennen, althans voor zover we de onderdelen tot nu toe hebben kunnen opzetten.
En we zijn er niet eens zeker van of dit in ons huidige tijdperk voltooid kan worden. De meeste tijd die gebruikt had kunnen worden om polyStylism te realiseren gaat momenteel naar hetgeen de rekeningen betaalt. En helaas is dit er nog niet één van, dus hulp is welkom.

En tenslotte, om een inzicht uit een YouTube-video te gebruiken over een sterk gecomprimeerde versie van de benadering van de geschiedenis van de wereld; laten we hier alstublieft geen religie van maken.
Maar serieus, de delen moeten vrij zijn om te worden verbeterd naar gelang welk bewijsmateriaal opduikt dat het begrip van het geheel uit kan breiden.
De sleutel is bewustwording, zodat we allemaal de sleutel tot creativiteit krijgen om een prachtig bestaan te creëren voor ons allemaal, ja zelfs voor onze over over over…overgroot… tante neutron, …oom… proton, hun ouders up en down quark, en hun ouder, foton.

Er is nog één ding.

Wat polyStylism niet is

Dit deel is om toekomstige teleurstellingen te voorkomen door van tevoren wat teleurstelling toe te voegen

Hoewel het hoofddoel van polyStylism is ons collectief bewustzijn via meerdere wegen te vergroten, pretendeert het niet de enige manier te zijn om dat te kunnen verwezenlijken, noch is het een vervanging van bestaande ideologieën.
Collectief bewustzijn is veel meer dan de som der delen. En wat ontstaat uit het combineren van enkele van de delen is geen collectief bewustzijn.
Als de twee voorgaande zinnen goed begrepen worden, zullen veel misverstanden opgelost geraken. Zie je?, op een bepaalde manier is er eigenlijk niets mis met wat dan ook. Dus, alles is absoluut goed. De reden waarom dit je al dan niet vreemd in de oren zal klinken, hangt volledig af van wat je je al bewust bent en van je gezichtspunt. Een ruimdenkende ingesteldheid kan ook nuttig zijn bij het navigeren door andere schijnbaar tegenstrijdige delen van het bestaan.

Verwacht verder ook niet dat polyStylism zal onthullen wat er vóór de oerknal gebeurde, of dat die wel of niet door een wezen werd gestart. Je bent vrij om alles te geloven vanuit welke ideologie dan ook, zolang het maar niet meer kwaad dan goed doet, niet alleen voor de mensheid, maar voor alle levensvormen. Verwacht evenmin van polyStylism dat het zal onthullen of god bestaat, want ook dit is aan jou om te beslissen en opnieuw zolang die keuze niet meer kwaad dan goed doet voor de mensheid en alle andere levensvormen.
En beslis alsjeblieft niet voor anderen wat ze moeten geloven, maar voor jezelf.
Als je niet in staat bent te werken aan het verruimen van je eigen bewustzijn en er in plaats daarvan voor kiest te oordelen over het bewustzijn van andere wezens, dan belemmer je de groei van ons collectieve bewustzijn en faal je inderdaad jammerlijk in polyStylism.

Bedankt dat je tot zover gelezen hebt. Er zal nog meer volgen in de polyVerse.
Deel alsjeblieft de hashtags (#polyStylism, #polyVerse) op sociale media en laat anderen weten dat we samen polyStylism kunnen verkennen, wie dan ook!

Dat is het voor nu. Als iets dat hier geschreven is iemand op enigerlei wijze kwetst, was dat absoluut niet de bedoeling.
Gebruik het contactformulier om ons te laten weten wat kwetsend is, zodat we kunnen kijken of er een neutralere manier is om het te zeggen of dat we het misverstand kunnen wegnemen met een verhelderende reactie.

Onthoud dit:

polyStylism hoort uiterst neutraal te zijn. Het heeft zelfs de potentie om een universeel gedachtegoed te vormen dat geen enkele andere ideologie probeert te vervangen en zelfs zal proberen te onthullen hoe er een brug kan worden geslagen tussen alle ideologieën.
Dit is echter allemaal veel moeilijker dan je je waarschijnlijk al hebt gerealiseerd. Het is precies hetzelfde als proberen een brug te slaan tussen ideologieën terwijl vele daarvan met elkaar in conflict staan en daarbij die brug te slaan met weer een andere ideologie die op haar beurt juist weer meer zou kunnen veroorzaken van wat zij in de eerste plaats probeerde te voorkomen.
Dit is dus erg lastig, maar het is ook veel te kostbaar om het helemaal niet te proberen. Laten we hier samen aan werken.

Ga door wanneer je gereed bent om te verkennen.